Kongemose-kulturen, ældre stenalderkultur i Danmark, Skåne og Slesvig-Holsten, ca. 6800-5400 f.Kr. Kulturen har navn efter den store vestsjællandske Kongemoseboplads, der blev undersøgt i 1950'erne. Kulturens bopladser lå ved de datidige kyster og ved søer og åer. De kendes især fra udgravninger på Sjælland og i Skåne, men også fra Limfjordsområdet, hvor de ældste danske køkkenmøddinger tilhører denne kultur. Foruden oldsager har man fundet hyttegrundrids, ildsteder og grave; de døde fik ofte gravgaver som smykker, flintvåben etc. Kongemose-kulturen karakteriseres bl.a. ved rombiske spidspile, kerneøkser og store spidsvåben samt flintægsspyd og -dolke fremstillet af dyreknogle, de sidstnævnte ofte med indskårne geometriske motiver. Redskabernes udformning udviser regional forskel mellem østdansk-skånsk og vestdansk-nordtysk Kongemose-kultur. Man ernærede sig ved rusefiskeri og havjagt kombineret med skovjagt, hvortil kom indsamling af bl.a. nødder og muslinger. Kongemose-kulturen afløste Maglemose-kulturen og efterfulgtes af Ertebølle-kulturen.