Kommunekemi var navnet på en virksomhed, der behandler affald. Virksomhedens nuværende navn er NORD.