Koelbjergkvinden, Koelbjergfundet, Koelbjergskelettet, velbevaret menneskeskelet fundet i 1941 under tørvegravning i en mose ved Koelbjerg på Fyn. Skelettet blev med nogen usikkerhed bestemt til at stamme fra en kvinde, og alderen blev anslået til 22-32 år; ved en DNA-undersøgelse fandt man i 2017 frem til, at skelettet stammer fra en mand. Ved kulstof 14-metoden er fundet dateret til ca. 8300 f.Kr., svarende til tidlig Maglemose-kultur; Koelbjergskelettet er således det hidtil ældste skeletfund fra Norden.