Klintholm, (1794 Klint Holm, efter Møns Klint), hovedgård (sædegård) og gods nær Møns Klint. Gården var krongods til 1769 kendes allerede 1776-78 under navnet Klintholm. Den har siden 1798 været i slægten Scavenius' eje. Den gamle hvidkalkede, trefløjede hovedbygning opførtes 1838 af G.F. Hetsch i klassicistisk stil, udsmykket i det indre af Hetsch og Carl Løffler (1810-53) i 1840'erne. En ny hovedbygning med korte endefløje, store gavlkviste og højt trappetårn opførtes 1873-75 af August Klein i Christian 4.s stil (nederlandsk nyrenæssance); hovedbygningen blev revet ned i 2000. I 1980 frasolgtes Møns Klint; parken er offentligt tilgængelig.