Klebsormidium, (efter E. Klebs, se Klebsiella, og lat. hormidium, afledt af gr. hormos 'kæde'), slægt af grønalger tilhørende klassen Charophyceae. Arterne er ugrenet trådformede og danner ofte overtræk på fugtig jord eller fugtige klipper.