Kløveshøj er toppunktet (100 m.o.h.) i det storbakkede og overvejende lerede nord-syd-gående randmorænestrøg lige øst for Tissø.