Kjeld Bjerke, 29.8.1904-27.5.1980, dansk økonom og statistiker. Bjerke blev i 1929 ansat i Det Statistiske Departement, hvor han i 1966, samme år som det skiftede navn til Danmarks Statistik, blev afdelingschef. Han var her blandt pionererne i etableringen af nationalindkomstberegninger og desuden forfatter af hovedsagelig økonomisk faglitteratur, men også af to skuespil.