Kivikgraven, grav fra bronzealderen i form af en kæmpe stenrøse (75 m i diameter), Nordens største, ved byen Kivik ved SØ-Skånes Østersøkyst. I røsen var en 3 m lang stenkiste, dekoreret med helleristninger.