Kimmerslev Sø, 37 ha stor sø ved stationsbyen Borup 14 km vest for Køge. Søen ligger i en lille tunneldal og har et pæreformet bassin, der når indtil 7 m dybde. Bredderne har rørsump samt en bræmme af træer og blev delvis fredet i 1963. Ved sydbredden ligger Kimmerslev Kirke og en tidligere vandmølle. Kimmerslev Sø har karakter af mølledam, og det regulerede afløb anvendes til at justere vandføringen i Køge Å. En sti løber omkring søen.