Khristo Botev, 1848-1876, bulgarsk lyriker, publicist og revolutionær. Som så mange andre af Bulgariens intelligentsia i tyrkertiden var Botev uddannet som skolelærer i Rusland; her fandt hans første forsøg i den lyriske genre sted, og her stiftede han bekendtskab med tidens revolutionære idéer. Efter en kort periode som lærer i sin fødelandsby blev han pga. sine åbent fremførte krav om frihed og revolution tvunget til at søge eksil i Rumænien, hvor han i bulgarske eksilkredses presse publicerede et større antal tyrkisk- og britiskfjendtlige artikler. Botev blev dræbt af tyrkerne i April-opstanden 1876. Han fremstår i dag som et frihedssymbol for bulgarerne og er bedst kendt for sin lyrik. I folkesangenes form skabte han stærkt virkende billeder, der beskriver hadet, undertrykkelsen og lidelsens uretfærdighed med naturen som trøstende element. Hans samlede digte blev udgivet posthumt i Ruse i 1888.