Den bulgarske litteratur er den ældste af de slavisksprogede litteraturer. Den opstod i Bulgariens første storhedstid som led i den græsk-ortodokse kirkes missionære ekspansion og omfatter tekster skrevet på oldbulgarsk (oldkirkeslavisk), middelbulgarsk og nybulgarsk. . Hele artiklen