Kenyanthropus platyops, (1. ord af Kenya og gr. anthropos 'menneske', 2. ord af gr. platys 'flad' og ops 'ansigt'), uddød art på menneskets udviklingslinje, beskrevet ud fra et kranium fundet i 1999 på Turkanasøens vestbred i Nordkenya; alder 3,2-3,5 mio. år. I modsætning til de omtrent samtidige arter af Australopithecus havde denne mindre fremstående kæber, små kindtænder og primitiv lille øregangsåbning. Grundet det flade ansigt er arten blevet sat i forbindelse med den yngre Homo rudolfensis, som dog har større moderne øregang og væsentligt større hjerne. Fossilfaunaen tyder på et varieret, men ret skovrigt miljø.