Kees van Baaren, 1906-1970, hollandsk komponist, som tidligt stiftede bekendtskab med Schönbergskolen og tolvtoneteknikken, hvilket siden prægede hans musik.