Kaukasisk Albanien, oldtidsstat i det østlige Transkaukasien mellem Kaukasus og Arasflodens nedre løb, der på sit højdepunkt synes at have omfattet størstedelen af det nuværende Aserbajdsjan. Ifølge de klassiske geografer bestod befolkningen af 26 stammer, der fra omkring 100 f.Kr. var samlet under et persiskinspireret dynasti, men i de følgende århundreder blev behersket af skiftevis Romerriget og Iran. Ligesom georgierne og armenierne blev albanerne kristne i 300-t., men efter arabernes erobring i 600-t. islamiseredes de, undtagen i områdets vestligste del, og indgik herefter i forskellige lokale småstater. I de arabiske kilder kendes Kaukasisk Albanien som Arran; det har ingen forbindelse med Balkanstaten Albanien.