Kasjubien, område i det nordlige Polen vest for Gdańsk, beboet bl.a. af den etniske minoritet kasjuberne, der tæller ca. 100.000, hvoraf flertallet dog er assimileret i det polske samfund. Også sproget kasjubisk høres sjældnere.