Karlstrup Strand, 1,5 km lang kyststrækning ved Køge Bugt 30 km syd for København. Den er næsten identisk med Jærnen. Den ubebyggede del af Karlstrup Strand, Strandparken, består af en god badestrand foran litorinastrandvolde med lave klitter og lynghede delvis dækket af nåleskoven Trylleskoven. I 1928 blev den 28 ha store, nu fredede Karlstrup Strandpark oprettet. Siden 1940'erne har området været et søgt udflugtsmål, men efter anlæggelsen af Køge Bugt Strandpark er besøgstallet faldet kraftigt.