Karl von Rokitansky, 1804-1878, østrigsk læge, der 1844-74 var professor i patologisk anatomi ved universitetet i Wien. Han var tidens førende patoanatom og udførte selv ca. 30.000 obduktioner, hvoraf en stor del var retsmedicinske. Hans Handbuch der pathologischen Anatomie (1842-46) med de første beskrivelser af organændringerne ved en række sygdomme var længe fagets referenceværk. Efter først at have haft humoralpatologi som grundlag for sin sygdomsforståelse måtte han efter indflydelse fra R. Virchow erkende, at celleforandringer (se cellularpatologi) er afgørende for sygdommes udvikling.