Karl von Amira, Karl Konrad Ferdinand Maria von Amira, 8.3.1848-22.6.1930, fra 1875 professor i Freiburg og derefter i München. Amira var retshistoriker og især optaget af ældre nordisk og germansk ret. I sin tiltrædelsesforelæsning i 1876 gjorde han sig til talsmand for et nyt syn på retshistorien, idet han så den som en videnskab med sit eget formål, uafhængigt af dens betydning for forståelsen af gældende ret. Hans hovedværk Nordgermanisches Obligationenrecht (1882-95) er som hans andre værker betydeligt, men må i dag anses for forældet.