Karl den Dristige, (fr. Le Téméraire), 10.11.1433-5.1.1477, fra 1467 hertug af Burgund, søn af hertug Filip 3. Karl var en stor organisator og en uhyre flittig regent, der helst opholdt sig ved hæren i felten eller i selskab med sine riddere. Han lå i fejde med den franske konge, Ludvig 11., og han forsøgte forgæves at få Burgund ophøjet til kongerige. I forsøget på at erobre Lorraine og derved opnå geografisk sammenhæng mellem Burgund og sine nederlandske besiddelser faldt han ved Nancy. Herved gik det stolte rige i opløsning. Frankrig inddrog Burgund, mens habsburgerne fik kontrol med Nederlandene, da hans eneste arving, Maria af Burgund, i 1477 giftede sig med kejsersønnen Maximilian.