Karl Lueger, 1844-1910, østrigsk politiker, borgmester i Wien fra 1897. Lueger blev som ung liberalt medlem af Wiens byråd. I 1880'erne skiftede hans politiske ståsted imidlertid, idet han søgte at vinde det lavere borgerskab med en antisemitisk agitation. I 1887 grundlagde han Den Kristelig-sociale Forening, som fra 1893 hed Det Kristelig-sociale Parti. Sammen med Socialdemokratiet blev det et af Europas første massepartier. I sin borgmestertid gennemførte Lueger et stort reformarbejde i Wien. Han kommunaliserede gas- og elektricitetsværker og sporvognsdrift og byggede sygehuse og skoler. Af den grund anses han fortsat for Wiens største borgmester. Luegers antisemitiske opportunisme og demagogiske evner virkede stærkt på den unge Adolf Hitler.