Karl 3., 20.1.1716-14.12.1788, konge af Spanien fra 1759, søn af Filip 5. og Elisabeth Farnese. Karl 3. var hertug af Parma 1731-35 og konge af Napoli og Sicilien 1735-59. Bistået af en række fremsynede og socialt bevidste politikere lykkedes det Karl 3. at gennemføre væsentlige reformer af retsvæsenet, uddannelsessystemet og statens skatteopkrævning. Til imødegåelse af en efter hans mening religiøst inspireret opstand forviste han 1767 jesuitterne fra Spanien. Udenrigspolitisk var han forpligtet af den bourbonske familiepagt og måtte føre krig mod England 1761-63, hvorved Spanien mistede Florida, men til gengæld fik overdraget Louisiana af Frankrig. Senere støttede Karl 3. de nordamerikanske kolonier i Den Amerikanske Revolution 1775-83, hvorved Spanien genvandt Florida samt Menorca, som man havde måttet afstå til England ved Utrechtfreden i 1713.