Kariba, dæmning, sø og kraftværk på grænsen mellem Zambia og Zimbabwe. Dæmningen er en 128 m høj og 579 m lang betonkonstruktion, der opstemmer Zambezi. Den næsten 300 km lange og 5000 km2 store Karibasø kan rumme 180 km3 vand. Siden færdiggørelsen i 1960 har kraftværket produceret el til de to lande. Rhodesiakrisen førte i 1975 til, at Zambia byggede endnu et kraftværk på sin side af grænsen. Etableringen af søen betød oversvømmelse af værdifuld landbrugsjord i Zambezidalen og en omfattende tvangsflytning af tonga-stammen. Karibasøen er nu en stor turistattraktion.