Zambezi, flod i det sydlige Afrika; ca. 2600 km lang. Floden udspringer i det nordvestlige Zambia. På det mellemste løb fra Victoria Falls til Cabora Bassa-søen danner den grænse mellem Zambia og Zimbabwe, inden den ved Luangwa løber ind i Mozambique. Ved Kariba og Cabora Bassa er der anlagt dæmninger med kunstige søer og vandkraftværker. Udmundingen i Det Indiske Ocean er et stort, forgrenet delta. Pga. vandfald, snævre slugter og lange strækninger med sandbanker har Zambezi som transportvej kun lokal betydning.