Karan er det bibelske navn for Harran, oldtidsby i Sydøsttyrkiet, hvorfra Abraham ifølge Det Gamle Testamente drog ud for at rejse til Kanaans land (1. Mosebog, kap. 12), og hvortil Jakob flygtede fra sin bror Esau (kap. 28).