Kamewa-propel, (1. led fork.f. sv. Karlstads Mekaniska Werkstad), skrue med stilbare blade, se skibsskruer.