Kai-Uwe von Hassel, tysk politiker. Hassel var 1950-65 medlem af den slesvig-holstenske Landdag for CDU og 1954-62 delstatens ministerpræsident. Han var medlem af Forbundsdagen 1953-54 og 1965-80, forsvarsminister 1963-66, minister for integration af tyskere fra østområderne 1966-69, Forbundsdagens formand 1969-72 og viceformand 1972-76 samt medlem af Europa-Parlamentet 1979-84. Hassel medvirkede til den dansk-tyske mindretalsordning, som blev beseglet ved København-Bonn-erklæringerne i 1955.