K.J.V. Steenstrup, Knud Johannes Vogelius Steenstrup, 1842-1913, dansk geolog; nevø af Japetus Steenstrup. Han var uddannet farmaceut og blev i 1866 museumsassistent ved Mineralogisk Museum (Geologisk Museum), Københavns Universitet. Han berejste og kortlagde vigtige områder i Vestgrønland og hjembragte rige mineralogiske og palæobotaniske samlinger. Steenstrup fastslog, at jernblokkene fra Uiffaq (Blåfjeld) på Disko er udskillelser i basalten, ikke meteoritter som først antaget. Han var statsgeolog 1889-97 ved det nyoprettede Danmarks Geologiske Undersøgelse, var Dansk Geologisk Forenings første formand (1893-98) og blev æresdoktor ved Københavns Universitet 1894.