K.F. Plesner var en dansk litteraturhistoriker, gymnasielærer 1924-68. Foruden disputatsen fra 1930 om J.S. Sneedorff, bogen Bøger. Essays for bogsamlere (1942) og den vigtige Baggesen Bibliografi (1943) består hans forfatterskab af talrige essays og bøger om den trykte bogs kulturhistorie – eksempelvis Danske bogsamlere i det nittende århundrede (1957) – typisk i egen bogtilrettelæggelse og i smukt typografisk udstyr. Grundlæggende i dansk sammenhæng er Bøger og bogsamlere. Bibliofiliens historie (1962).