Kænozoikum, geologisk æra omfattende perioderne Tertiær og Kvartær. Tidsmæssigt udgør Kænozoikum eller nyere tid de sidste ca. 65 mio. år af Jordens historie. Navnet blev introduceret i 1841 af den britiske geolog John Phillips (1800-74) sammen med betegnelserne Mesozoikum og Palæozoikum; de tre æraer udgør tilsammen Phanerozoikum. Se også æra.