Justus Jonas, 1493-1555, tysk reformator. Han var oprindelig jurist, men påvirket af Erasmus og Luther studerede han teologi, blev provst i Wittenberg og teologisk doktor og professor ved universitetet, hvor han flere gange var rektor. Jonas blev reformator og superintendent i Halle og øvede indflydelse i det praktisk kirkelige og som oversætter af Melanchthons og Luthers latinske skrifter. Hans righoldige brevveksling er udgivet.