Juda er i Det Gamle Testamente den fjerde søn af patriarken Jakob og hans hustru Lea (1. Mosebog, 29,35). Juda giftede sig med en kanaanæisk pige og blev stamfader til Juda stammen, kernen i det senere Juda Rige.