Juan Ruiz, ca. 1283-ca. 1350, spansk præst og digter. Ruiz, kendt som Arcipreste de Hita (ærkepræsten i landsbyen Hita), er forfatter til et af den spanske middelalders allerbedste værker: El libro de buen amor (1330, udvidet 1343, Bogen om den gode kærlighed). I godt 1700 strofer i vekslende metra, dog mest i aleksandrinere (cuaderna vía), fortælles der om den gode kærlighed (el buen amor), der er kærligheden til Gud, og den slette kærlighed (el loco amor), der er den kødelige. Det erklærede budskab er, at menneskene ved at læse om al den synd, der afstedkommes af el loco amor, skal beflitte sig på el buen amor. Men i den prædikenagtige prosaindledning siges det for en sikkerheds skyld, at "da det imidlertid er menneskeligt at synde, så vil også de, der bekender sig til el loco amor, heri kunne finde nogle anvisninger dertil". En stor del af digtet er således en veritabel Ars amandi — dog uden at digterjeget kan opvise større succes med sine erobringsforetagender. Værket vidner om forfatterens belæsthed i den klassiske litteratur, men der øses også af de i den spanske middelalder så vigtige arabiske og jødiske kilder. Både disse lån og de indlagte folkeviser er fint bearbejdet og funktionelt underlagt de gennemgående fortællinger. De mange skildringer af livet i 1300-t.s Spanien er båret af ærkepræstens humor og satiriske udfald mod høj og lav, inkl. præsteskabet.