Jonathan Ratosh, 1908-1981, hebraisk forfatter, født i Warszawa, kom til Palæstina i 1921. I midten af 1930'erne redigerede han det revisionistiske partis avis og var aktiv i højrefløjens undergrundsorganisationer. Han grundlagde 1939 den kanaanæiske bevægelse, der forkastede jødisk religion, kultur og sprog, tog afstand fra jødisk nationalisme (zionisme) og beskrev diasporajøderne i antisemitiske vendinger. "Kanaanæerne" eller "de unge hebræere" fremmede en teori om en fælles kulturel arv for hele Mellemøsten med "hebraisme" som det dominerende element. Ratoshs digte, der er tæt knyttet til bevægelsens politiske teori, benytter en præbibelsk mytologi og bæres af en rytme med suggererende virkning. Hans stil og brug af myten påvirkede samtidens digtning stærkt.