John Llewellyn Lewis, 12.2.1880-11.6.1969, amerikansk faglig leder. Lewis var kulminearbejder, da han i 1909 valgtes til sin første faglige post, og 1920-60 var han formand for United Mine Workers of America, UMWA. Lewis var ledende ved oprettelsen af CIO 1935-36, var organisationens præsident indtil 1940, og i 1942 stod han bag UMWAs udtræden af CIO. Lewis var en repræsentant for både den militans og den samarbejdsvilje, som var kendetegnende for amerikansk fagbevægelse.