CIO, Congress of Industrial Organisations, amerikansk fagforening, stiftet i 1936 som en underorganisation af AFL, Committee for Industrial Organisations. CIO brød med AFL i 1938, men de blev i 1955 genforenet i den nuv. hovedorganisation AFL-CIO.