John B. Watson, John Broadus Watson, 9.1.1878-25.9.1958, amerikansk psykolog, professor ved Johns Hopkins University 1908-20, grundlægger af behaviorismen. I 1913 formulerede han i en programerklæring, Psychology as the Behaviorist Views It, at psykologi er en objektiv videnskab om adfærd, der studerer situation (stimuli), adfærd (reaktioner) og fysiologiske processer. Subjektive og ikke-iagttagelige forhold som bevidsthed og psyke må udelukkes.