Johan P. Olsen, Johan Peder Olsen, f. 1939, norsk professor i statskundskab ved Oslo Universitet. Olsen har præget nordisk statskundskab gennem sine videnskabelige arbejder om det forvaltningsmæssige og politiske systems udvikling, herunder ikke mindst gennem sin kombination af politologi og organisationsteori. Han har tillige spillet en væsentlig rolle i forbindelse med de såkaldte magtudredninger i Norge og Sverige. Olsen har bl.a. i samarbejde med J.G. March skrevet banebrydende arbejder inden for nyinstitutionel teori og analyse.