Johan Olsen var en dansk bogtrykker, der som leder af Det Berlingske Bogtrykkeri fra 1925 lagde grunden til dets sidste blomstringsperiode.