Johan Lange (Flora Danica), 1818-1898, dansk botaniker, professor i botanik ved Københavns Universitet fra 1861, far til Axel Lange. Lange var direktør for Københavns Universitets daværende botaniske have 1856-76 og var med til at anlægge den nuværende. Det var især systematikken, plantebeskrivelsen og floristikken, han beskæftigede sig med. Hans hovedværk er Haandbog i den danske Flora (1851), standardværket i den danske flora de følgende 50 år, som stadig gør nytte med et væld af detaljer. Lange var fra 1858 redaktør af Flora Danica (1761-1883) og afsluttede værket.