Johan Grundtvig, 1822-1907, dansk arkivar og historiker; søn af N.F.S. Grundtvig. Han forskede i ældre dansk finansadministration, udgav kilder og studier om 1500-t.s historie og virkede siden 1861 som leder af Kongerigets Arkiv, fra 1889 i Rigsarkivet. Grundtvig er den første moderne danske arkivar. Han tilstræbte en strukturreform af statens arkivvæsen og arbejdede fagligt efter proveniensprincippet. Grundtvig håbede med tiden at blive arkivvæsenets øverste chef; han blev dog forbigået, da A.D. Jørgensen 1883 tiltrådte som gehejmearkivar, og han forlod derefter arkivvæsenet.