A.D. Jørgensen, Adolf Ditlev Jørgensen, 1840-1897, dansk historiker. Jørgensen, der var sønderjysk flygtning, fik med nationalliberal støtte ansættelse i det statslige arkivvæsen, hvor han som øverste chef fra 1882 gennemførte en modernisering. Han var fremmed for den professionalisering af historiefaget, som på det tidspunkt udgik fra universitetet, men han opfyldte som historieskriver i sjælden grad den litterært dannede offentligheds krav til kritisk behandling og kunstnerisk fremstilling. Et højdepunkt er den ufuldendte skildring af perioden 1814-64 i Danmarks Riges Historie (1896-98), skrevet med sympati for den sene enevælde og med fremhævelse af nationaliteternes relative ret i det sønderjyske spørgsmål. De folkeligt demokratiske aspekter i Jørgensens nationalpolitiske arbejde satte sig dybe spor hos næste generation af historikere. Til brug for sønderjyderne under fremmedherredømmet skrev han Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie (1882). Bogen vandt stor udbredelse og udkom i talrige oplag, bl.a. under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 og igen i 1995.