Johan Asplund var en svensk sociolog. Fra 1972 til 1982 var han professor i socialpsykologi ved Københavns Universitet og fra 1985 professor i kultursociologi ved Lunds Universitet. Asplunds oftest meget personlige analyser af det sociale livs elementære former — der også er titlen på en af hans bøger, Det sociala livets elementära former (1987, oversat til dansk i 1987) — er bl.a. inspireret af G.H. Mead og den symbolske interaktionisme.