Joachim 1., egl. Joachim Murat, 1767-1815, fransk marskal og konge af Neapel 1808-15; gift med Napoleon 1.s yngste søster, Caroline. Joachim udmærkede sig som kavalerigeneral under Napoleon og blev af ham indsat som storhertug af Kleve og Berg i 1806 og fra 1808 som konge af Neapel, hvor han gennemførte en række reformer. Joachim fulgte Napoleon mod Rusland i 1812, men tog siden afstand fra ham, og under De Hundrede Dage indtog han Kirkestaten, men blev besejret, stillet for en krigsret og skudt.