Jesper Bahnson var en dansk officer og krigsminister. Bahnson blev i 1855 lærer ved Landkadetakademiet i artilleri og fortifikation. Han var medstifter af Det Krigsvidenskabelige Selskab i 1871 og arbejdede i 1870'erne på at skabe faglig og politisk opbakning til en fuldstændig befæstning af København. Denne blev ved hjælp af provisoriske finanslovsbevillinger gennemført af regeringen Estrup under ledelse af Bahnson, der var krigsminister i perioden 1884-1894.