Landkadetakademiet, Landkadetkompagniet, fra 1803 Landkadetkorpset, dansk officersskole 1713-1861. Kadetterne forberedtes her til tjeneste fortrinsvis ved hærens infanteri- eller rytterregimenter. Minimumsalderen ved optagelse på akademiet var periodevis sat så lavt som til 8 år, maksimumsalderen til 19. Siden 1720 havde akademiet til huse i Operabygningen i København, det nuværende sæde for Østre Landsret; dog var det 1767-88 indkvarteret på Amalienborg i Brockdorffs Palæ.