Jersie Strand, strand ved Køge Bugt 6 km nord for Køge, som består af en sandet 2 km lang, sydgående tange med lave klitter og god badestrand. Vest for tangen ligger en smal lagune, der er under tilgroning og krydses af to dæmninger med gennemløb. Området er skabt af havet, især i den første halvdel af 1900-t., ved at en række små barriereøer er vokset sammen. Den sydlige del af tangen benævnes Staunings Ø.