Jens Andersen Lodehat, ca. 1384-1431, dansk biskop. Som Peder Jensen Lodehats brorsøn fik han rige kirkeembeder, og som kong Erik 7. af Pommerns kansler udpegedes han 1416 til farbrorens efterfølger som biskop i Roskilde. Kort forinden havde kongen beslaglagt København, der tilhørte bispestolen, men efter et utilfredsstillende forlig i 1421 støttede Lodehat loyalt kongens udenrigspolitik især mht. Slesvigs generobring. Dog blev han næppe helhjertet tilhænger af den egenrådige konge.