Jens Andersen Lodehat var en dansk biskop. Som Peder Jensen Lodehats brorsøn fik han rige kirkeembeder, og som kong Erik 7. af Pommerns kansler udpegedes han 1416 til farbrorens efterfølger som biskop i Roskilde. Kort forinden havde kongen beslaglagt København, der tilhørte bispestolen, men efter et utilfredsstillende forlig i 1421 støttede Lodehat loyalt kongens udenrigspolitik især mht. Slesvigs generobring. Dog blev han næppe helhjertet tilhænger af den egenrådige konge.