Jean de France duc de Berry, 30.11.1340-15.6.1416, greve af Poitiers og hertug af Berry og Auvergne, tredjeældste søn af Johan 2. den Gode og bror til Karl 5. De Berry opnåede en betydelig politisk indflydelse som bl.a. formynder for Karl 6.. Han er i eftertiden mest kendt som kunstmæcen. Brødrene Limbourgs mesterværk Les très riches heures du Duc de Berry er blevet til på hans foranstaltning.