Jason af Ferai, tyran i Ferai, Sydthessaliens største bystat, ca. 385-370 f.v.t. I løbet af 370'erne f.v.t. underlagde Jason sig hele Thessalien samt store dele af Nordgrækenland. I 374 f.v.t. blev han valgt til øverstbefalende for Thessaliens væbnede styrker og fik dermed kommandoen over den største hær i hele Grækenland. Han planlagde et fælleshellensk felttog mod Persien, men i 370 f.v.t. blev han myrdet og hans rige opløst.