Jane Grey, 1537-12.2.1554, engelsk tronprætendent; ældste datter af Henry Grey, hertug af Suffolk, og hans hustru, Frances, datter af Henrik 8.s søster Maria. Familieskabet med kongeslægten var årsag til, at Jane Grey i 1553 blev midtpunkt i en intrige, som kom til at koste hende livet. Det stod da klart, at den svagelige Edward 6. lå for døden. For at bevare indflydelse overtalte landets egentlige magthaver, hertug John Dudley Northumberland, kongen til at slette sine to halvsøstre, Maria (1. den Blodige) og Elizabeth (1.), af arvefølgen og i stedet indsætte den 16-årige Jane Grey, der var gift med hertugens søn, som tronarving. Ved Edwards død udråbtes hun til dronning, men blev efter blot få dage fejet bort af et folkeligt oprør til fordel for Maria. Alle de indblandede, inklusive den sagesløse Jane Grey, blev fængslet og siden henrettet.